månadsarkiv: mars 2016

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE – GRUS & GRÄS 2016

Härmed kallas medlemmarna i Grus och Gräs till årsmöte 20

Tid och Plats:
Samling inför Årsmötet i Båstad vid Tennismuséet kl 19.30

Frågor mm hör av dig till:
Gunnar Morell 016-424710 070-5915711 gunnar.morell@telia.com
Sune Sylven 08- 53176718 070-6345020 sune.sylven@gmail.com

Varmt välkommen till årsmöte och middag!
Styrelsen