Janne Nicklasson,

Vår förenings revisor Jan Nicklasson har avlidit, 73 år gammal.  Janne var en engagerad sportjournalist, vars kunskaper gick långt utanför de vanliga ramarna.
Han var en entusiastisk medlem i Grus & Gräs och ställde alltid upp när så krävdes.
Hans positiva attityd var smittande och hans klarsynthet i olika sammanhang inspirerande.
Han var en mycket god vän.
Må han vila i frid.

Styrelsen för Grus & Gräs