Årsmöte 2021…

ÅRSMÖTE 2021

Härmed kallas medlemmarna i Grus & Gräs till årsmöte 
i Båstad, den 16 Juli 2021, kl 19:00
Samling vid Swedish Hall of Fame, Köpmansgatan 2,  klockan 19:00.
och kl 21:00 öppnas årsmötet i samband med supé på restaurang Enehall

Ny matrikel kommer fram till mötet i Båstad(Meddela ändringar till
Hans Mejdevi  via tele 021 – 12 58 90 alt 0730 – 84 77 35)

Frågor?
Hör av dig till
Gunnar Morell, 070-591 57 11, gunnar.morell@bredband.net eller

ANMÄLAN TILL
Björn Hellberg   070 56 101 68
Gunnar Morell  070 591 57 11

Stockholm Open spelas 18-24 oktober 2021

Föreningen har genom vår eminente medlem Anders Andersö, ( tecknad-Anders)  tagit fram en klubbnål. Efter betalt 100:-, skickas nålen till Dig

Varmt välkomna till årsmöte och middag!
Styrelse

Uppdaterad 2020 12 Ulf S